ร่วมใส่บาตรงานวันครู
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการร่วมใส่บาตร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันเสาร์ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๗.๓๐ น.

ณ  บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา


ครัวความสุข


กิจกรรมปลูกป่า