วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือที่ ศธ 04001/ว 3415
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิ๊กดูรายละเอียด
การประชุมผู้บริหารของ สพฐ.
  


  

 


รับชมเพิ่มเติม คลิ๊ก