ภารกิจหลัก


  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลือกตั้ง

  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ตราประจำสถานศึกษา

ฯลฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น