บุคลากรบุคลากร
นางสายสนม  สนแจ้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ
นางจันทนา  โพธิ์เรือง (เกียว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
นางสาวจตุพร  บุญแฝง (ยุ้ย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปรีชา  คุณฮวย (สด)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสุภาณี  กวีญาณ (เต๋า)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางจันทร์จิรา  บุญชัยยุทธศักดิ์ (แอ๋ว)
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น