อนุ กพฐ.

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุดที่ 5) 

คำสั่ง กพฐ. ที่  1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของภาคเอกชน(CSR) สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566  💥

คำสั่ง กพฐ. ที่  4/2565 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565  

คำสั่ง กพฐ. ที่ 3/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจวิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา และ (ร่าง) คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

คำสั่ง กพฐ. ที่  2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 

คำสั่ง กพฐ. ที่  1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุดที่ 3)

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุดที่ 2)

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุดที่ 1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น